Annons
582 320 visningar · Publicerad 5 år sedan

Säkerhetskulturen bland motorcyklister ger färre olyckor

Publicerad av:
Pelle Johansson
0 0 0
Nu visar statistiken att Sveriges motorcyklister uppnått etappmålen i Nollvisionen. Genom att bygga en egen säkerhetskultur minskade MC-ägarna dödstalen med 40 procent sedan 2018. Motorcyklisterna har lyckats med det omvärlden påstod var omöjligt och dessutom finansierat detta i stort sett på egen hand konstaterar Sveriges MotorCyklister, SMC.

SMC framför alltid att det inte är farligt att köra MC om man gör allt rätt, även om det aldrig kommer att bli riskfritt. Att ha körkort, köra nykter/drogfri, köra en MC med modern teknik som till exempel ABS och alltid använda en bra skyddsutrustning och hjälm minskar olycks- och skaderisken dramatiskt. Att köra i rimlig hastighet i samspel med övrig trafik minskar risken ytterligare. Det här vet en riktig motorcyklist.

SMC har under de gångna åren genomfört stora satsningar för att öka trafiksäkerheten bland motorcyklister och skapa en säkerhetskultur. Några exempel är information till motorcyklister, fortbildning, förändring av regelverk för vägunderhåll för att minska olycksrisken, standardisering av skyddskläder och hjälmar och initierat och medverkat i forskning. SMCs verksamhet finansieras i stort sett enbart av medlemsavgifter.

Jag är glad och stolt över att vi på egen hand lyckats nå etappmålen i Nollvisionen redan 2019. SMC har skapat en egen säkerhetskultur bland svenska MC-förare i MC-kollektivet genom information, fortbildning och opinionsbildning. Sveriges motorcyklister är säkerhetsmedvetna och vill komma säkert hem till dem vi älskar, säger Jesper Christensen, generalsekreterare SMC.
När man frågar en motorcyklist var man format sitt säkerhetsmedvetande är svaret inom MC-kollektivet. Kompisar, klubben, SMC:s kurser, MC-tidningar, hemsidor, sociala media, forums och andra platser där SMC finns och som skapar en säkerhetskultur. Svenska MC-förare efterfrågar och köper trafiksäkerhet för stora summor varje år, säger Jesper Christensen, generalsekreterare vid SMC.
SMC ser fram emot att MC-säsongen 2020 startar i hela landet och välkomnar alla – media, myndigheter, motorcyklister, politiker och väghållare – att kontakta oss i samtliga frågor som rör motorcyklism.

Jesper Christensen, generalsekreterare, 070-557 75 00
Maria Nordqvist, politisk sekreterare, 070-538 39 38

Sveriges MotorCyklister är en intresseorganisation för alla motorcyklister som kör på landsväg. SMC har cirka 65.000 medlemmar. Våra viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, information, turism, försäkringar, konsumentfrågor och opinionsbildning.

Källa: https://news.cision.com/se/sveriges-motorcyklister/r/sakerhetskulturen-bland-motorcyklister-ger-farre-olyckor,c3055148