Handlarnas viktiga roll

Att köpa en motorcykel är enkelt, att köra den likaså men det kräver lite mer för att kunna ta hand om en hoj och sköta den med jämna mellanrum. Det är här våra handlare i Sverige är avgörande för att bland annat med sin samlade kunskap hålla våra fordon säkra, kördugliga och välmående.

Att sköta service och underhåll är en del av en mängd saker som en handlare gör. Givetvis måste de även vara pålästa, kunniga och som många andra yrkesgrupper hänga med i utvecklingen gällande teknik och mycket mer. Många handlare är också återförsäljare med syfte att ge goda råd till köpare vad de skall köpa och hur fordonet skall brukas på bästa sätt. Det är lång ifrån självklart vad som är bäst för varje individ, det gäller att ha kunskap och erfarenhet.

mcparkens nya erbjudanden

För att bistå marknadens behov i form av såväl företaget, kunden och säljaren så tas nya digitala verktyg fram för att knyta samman tjänster på ett enkelt sätt för alla dessa parter där vi skapar en win-win situation, där det ska bli bra för alla parter. Under många år plockas system ihop med olika tjänster, vissa fungerar väldigt bra, andra sämre och vissa hänger inte med utvecklingen. Det är här mcparken bidrar med nya tjänster som både är förenklade men också säkrare, snabbare och effektivare för alla inblandade.

Vad vill mcparken lösa för handlarna?

Genom att erbjuda hela mc-marknaden med över 400.000 fordon en plattform med hög digital grad som därmed också skapar högre säkerhet, kortare ledtider och en förbättrad puls för alla inblandade under den korta säsong vi har i Sverige, så kommer alla bli vinnare i detta. Därför är vår övertygelse att när alla handlare gått samman och väljer att arbeta med sin egna produkt i en miljö avsett för dess ändamål, så kommer alla tjäna på detta. Idag betalar handlare ca 23 miljoner kronor för annonsering. mcparken erbjuder därför att reducera den kostnaden kraftigt och ha ett förmånligt paket där månadsavgiften kommer för 2021 bli några tusenlappar * för en smart teknisk plattform med obegränsad annonsering av fordon för säljuppdrag. 25% av avgiften går oavkortat till att annonsera deras fordon, i sociala media, på radio och även andra digitala medier som TV när intäkterna ökar. På detta sätt går investerade pengar direkt tillbaka till handlarna som därmed får ökad försäljning och för många handlare kraftigt reducerade kostader, ytterligare en win-win affär.

* Månadskostnaden är också förbuden att inte höjas mer än 4% per år.

Merförsäljning är av största vikt

Det är viktigt att veta att marginaler på motorcyklar idag är väldigt låg. En handlare kan inte täcka kostnader för lokaler, utställningsfordon, löner och allt som behövs för att erbjuda upplevelser och kunskaper till kunderna. Därför behöver man sälja tillbehör, skyddskläder, erbjuda service och reparationer. I och med att huvudsyftet ofta börjar med ett fordon som sedan skapar mer behov, så är mcparken det navet som gör att allting kan kombineras. För att titta på hela kedjan så finns det fordon, lån, kläder och tillbehör, service, reparationer, installationer, försäkringar, slitagedelar som däck och drivpaket och mycket mer. Att erbjuda en totalupplevelse med hög digital mognad samt smidig hantering för kunden och handlare samt verkstad så kommer också hela marknaden att uppleva en stor förbättring över tid.

Samarbeten

Det finns en mängd föreningar och instanser som SMR, MCRF, Svemo med flera som vi arbetar tillsammans med för att få med alla parter. Det kommer även gälla en mängd tjänster och aktiviteter som anordnas runt om i landet. Vi kommer även arbeta med influensers och personer som är engagerade i mc-branschen som kan lära oss mycket nytt, spännande och värdefullt för alla inblandade.

Nya modeller på marknaden

En tidig observation på marknaden visar på stora mängder annonser av helt nya motorcyklar för året. Bilder, texter och vad de klarar är av stora variationer vilket importörerna och kunderna inte är så förtjusta i. Vi vill vända på detta och kommer låta importörerna skapa en produktkatalog. Denna katalog innehåller de nya modeller som kommer importeras till Sverige. Utifrån produktkatalogen kan handlaren uppge vilka modeller de säljer, hur många de har, till vilket pris och var de finns att se, köra och köpa. Tack vare denna modell så kommer alla tre parter att tjäna på detta. Generalagenten/importören får ut rätt information, rätt bilder och korrekt fakta och behåller kvalitet på det varumärke de representerar. För handlarna underlättas arbetet då de inte behöver skriva egna annonser. För kunderna blir det lätt att se var modellerna finns, till vilket pris och hur många som finns kvar på marknaden. Tänk, Sverige är ett litet land så vi får ofta en "ranson" av ett visst antal nya modeller för året.

Även här kommer vi erbjuda möjligheten för en intresserad kund att skicka en intresseanmälan direkt till generalagenten om köp. Det är inte bindande, men påvisar behovet att försöka importera fler och på så sätt får generalagenten information om behovet. Här kommer handlaren att som vanligt få färdigställa och sälja fordonet.

Originaltillbehör och andra produkter

I samband med en annons om en produkt som är ny kan tillbehör erbjudas att köpas med. Det kan till och mer röra att byta däck eller köpa ett annat avgasrör som monteras på tillsammans med själva köpet. Här kommer vi också att kunna erbjuda köparen att baka in den kostnaden i det totala priset vid en avbetalningsplan. Ett avgasrör kan då som exempel kosta 159 kr/mån extra.

Företagsprofil och hemsida

Det finns många handlare som har väldigt enkla hemsidor. På mcparken ingår en hemsida innehållande mängder av värdefull information för en köpare. Denna information hanterar företaget själv. Det finns sidor som visar samtliga annonser som en handlare har, det finns administrationssidor och det ingår även sida för att skriva ut prisetiketter med QR-koder som underlättar för en kund att i butik scanna QR-koden och se annonsen samt dess information i helhet.

Annonser visas slumpmässigt

En av svårigheterna är att visa annonser rättvist. Att man har betalt och skapat en annons skall inte behöva visas längst bak eftersom alla betalt, har också alla rätt att få sina annonser visade. Därför visas våra annonser slumpmässigt utvalda på vad vi kallar filter-sidan. När användaren sedan börjar välja olika urval och filter så slutar slumpmässig visning och övergår till att sorteras på det sätt som användaren söker. Detta har visat sig mycket uppskattat och minskar också behovet av att redigera befintliga annonser, eller skapa nya annonser som är lika som tidigare finns. Återigen en win-win situation mellan handlare.

Är ni inte registrerad handlare än?

Då är det hög tid att registrera upp ett företagskonto så att ni kan börja med att kontrollera och uppdatera ert företagsdata som vi redan har lagt in åt er. Kontakta info@mcparken.se för mer information så hjälper vi er igång med plattformen och tekniken. Vi ser mycket fram emot en framgångsrik, kostnadseffektiv och fruktbärande digital resa tillsammans!