mcparken har mycket information

Tillsammans med alla handlare, kunder och köpare finns en mängd information som kan användas för olika syften. På mcparken avser vi att givetvis dela med oss av denna information som kan vara värdefull för andra. Det kan gälla integrationer av okänsligt och opersonligt data såsom modeller, fordon, annonser, register av olika former, webbshop-data, prisregister och mycket mer. Tillsammans med de parter vi avtalar samarbeten med kommer att möjliggöra snabba och enkla transaktioner, värdefull information för alla och bättre och mer välriktad information till rätt person, vid rätt tillfälle.

Integrationsteknik

mcparken.se är skriven i asp.net, med net framework 4.5 som grund. Databasen och servern är en dedikerad server lokaliserad på ballou.se, en ISP i Karlskrona där serverparken har anlitats sedan 1999. Webbserver är en IIS och för data lagras informationen på en SQL-Server databas. De API som arbetar med integration kommer skrivas med ramverket WEB-API och erbjuder JSON som dataformat för requests och response-data. Det kan även erbjudas traditionella web-services för öppen trafik.

Samarbetspartners

mcparken har integrationer med samarbetspartners för mobilt bankid, för swish och för upphämtning av metadata för fordon med registreringsnummer och chassinummer samt fordonshistorik. Tjänsterna används för att förenkla hanteringen, främst vid registrering, identifiering av användare samt betalflöde.

GDPR och dataskyddsförordningen

Information som är knutet till en individ eller företag kommer ej lämnas ut. Detta gäller även information som berör och kan knytas mot specifika handlare eller på annat sätt kan kopplas till företag eller individer. Känsligt data är krypterat, samt placerat på separat databas och kommer aldrig lämnas ut enligt GDPR. Personifierad information kommer tas bort om en användare som väljer att radera sitt konto. Data finns kvar men anonymiserat med ett fingerat namn jndoe.

Vill du integrera med mcparken?

Kontakta oss på info@mcparken.se eller ring telefonnumret nere till höger för en förutsättningslös diskussion och berätta vad det är du är intresserad av att göra tillsammans med oss, våra användare, kunder och samarbetspartners.