Fram
Bak
Mängd
Fram
Bak

Ram
1.1
1.2
1.3
1.4
Hjulsystem
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Drivsystem
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
Bromssystem
4.1
4.2
4.3
4.4 Övrigt
Styrsystem
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Karosseri
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Elektronik & reglage
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
Instrumentering
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Recalls
9.1
Vätskor
10.1
10.2
Avvikelserapport

Ange de felaktigheter som förekommer på fordonet genom att ange id på system eller komponent samt ange orsak och markera om reparation krävs eller är felaktig vid försäljning. Tips! Du kan generera en avvikelserapport dynamiskt utifrån din färdiga rapport.

Id Bedömning Brist/anteckning
Övriga kommentarer