Så hanteras dina personuppgifter

Om dina personuppgifter

Vi på mcparken värnar om våra användare, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in och använda dina uppgifter med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den. Du har också möjlighet att tacka nej till vissa aktiviteter, dessa val gör du via dina inställningar.

För att vi ska kunna ge dig tillgång till våra tjänster, till exempel ge dig möjlighet att annonsera på mcparken eller kontakta annonsörer behöver vi behandla vissa uppgifter om dig. När du använder mcparken för att söka efter saker eller jobb som intresserar dig lämnar du också automatiskt ifrån dig information om dig själv på olika sätt. Till exempel när du söker på mcparken eller registrerar bevakningar med ditt mcprkenkonto, klickar på annonser eller på reklam på dinmc.

Vem är personuppgiftsansvarig?

mcparken är personuppgiftsansvarig (controller) för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges i denna information. Mcparken är en del av Pellesoft IT AB, ett bolag med många olika verksamheter som erbjuder digitala tjänster och produkter till företag

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det innebär att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under längre tid för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. För mer information om hur länge vi lagrar dina personuppgifter, läs mer här.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vad vi gör med dina personuppgifter och få information om hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter och i vissa fall få de rättade, raderade eller blockerade. Läs mer om dina rättigheter här. Vill du begära ett registerutdag eller radering av dina personuppgifter kan du göra detta via dina inställningar.

Till vilka kan personuppgifter lämnas ut?

Vi delar med oss av information om dig till andra, exempelvis leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, myndigheter och samarbetspartners. Läs mer om vilka vi kan lämna ut uppgifter till här. För att ta del av mer utförlig information om hur vi behandlar dina personuppgifter rekommenderar vi dig att läsa vår personuppgiftspolicy, läs mer här.

Vilka uppgifter samlar vi om dig?

Vi samlar in information om dig när du registrerar ett användarkonto och när du använder våra tjänster. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i olika kategorier utifrån hur de samlas in, läs mer här.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Uppgifter som vi samlar in om dig och andra användare av mcparken används för att tillhandahålla och förbättra mcparkens tjänster. Här beskrivs för vilka ändamål mcparken behandlar personuppgifter.

Annonsera och söka efter annonser

mcparken ger dig tillgång till en marknadsplats där du bland annat kan annonsera, söka efter varor, tjänster, jobb och bostäder, registrera bevakningar och kontakta annonsörer. För att kunna leverera dessa tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar till exempel uppgifter om vilka sökningar du har gjort och vilka bevakningar du har lagt upp för att kunna ge dig information om nya relevanta annonser. Läs mer om hur vi behandlar uppgifter för detta ändamål här.

Kommunikation mellan användare - mcparkens meddelandetjänst

mcparken meddelandetjänst erbjuder dig ett säkert sätt att kommunicera med andra användare på mcparken. Vi behandlar dina personuppgifter när du använder meddelandetjänsten. Meddelanden filtreras automatiskt för att de inte ska innehålla otillåtet eller stötande innehåll och kan även granskas manuellt om det är nödvändigt för att förhindra eller utreda missbruk av tjänsten. Läs mer om hur vi behandlar uppgifter för detta ändamål här.

Tillhandahålla en trygg och säker marknadsplats

Det är mycket viktigt för oss att säkerställa att mcparken är en trygg och säker marknadsplats. Därför gör vi vad vi kan för att upptäcka, förhindra och ta bort bluffannonser, annonser med stöldgods, piratkopior och annonser med stötande innehåll och annan form av missbruk av tjänsten eller agerande i strid med våra villkor. Vi behandlar alla uppgifter vi har samlat in om våra användare i detta syfte. Läs mer om hur vi behandlar uppgifter för detta ändamål här.