Hem

Börja använda mcparken

Skapad 5 år sedan · Läst av 7 730

mcparken är en digital plattform med syfte att tillhandahålla smarta och innovativa tjänster som underlättar både för köpare och säljare. En viktig del i arbetet med utformning av dessa tjänster är att de initialt skall utföra ett värde i form av högre säkerhet, förkortade ledtider, förenkling, värdeskapande eller på liknande sätt tillföra ett mervärde för så många parter som möjligt. Då utveckling görs i snabb takt är det också viktigt att dokumentation finns så att så många som möjligt kan ta del av de tjänster och utbud utan att behöva utbildas utan istället kan läsa sig till hur man skall göra för att använda systemet till fullo.

I menyn till vänster navigerar du mellan de olika sektionerna för att hitta den information som du är intresserad av. Vi tar löpande fram ny information och dokumentation i samband med att nya rutiner skapas. I vissa fall använder vi också videoinspelningar för att du snabbt skall förstå hur dessa tjänster är tänkt att fungera och användas. Menyn består av följande sektioner.

Om tjänsten

I sektionen "om tjänsten" hittar du övergripande information om vad de digitala tjänsterna innebär och hur de fungerar i praktiken. Informationen är avsedd att läsas av en användare som skall bruka systemet som privatperson, köpare eller på något annat sätt konsumerar information, data eller tjänster. 

Produkter och tjänster

mcparken utvecklas hela tiden och i takt med behov och önskemål. Här presenteras de funktioner och produkter som du kan köpa eller använda dig av. När vi släpper nya produkter och tjänster så är det här du kommer att läsa om den informationen.

Åtkomststyrning

Hela den digitala plattformen är utformad för ett flertal olika roller och funktioner. Det är främst för de företag som använder tjänsterna som detta berör eftersom vi har avancerade rollstyrningar där en person både kan vara en köpare, en säljare, en administratör på ett eller flera företag och anläggningar. Genom rollstyrningen så tilldelas de rättigheter som varje individ har i kombination med företag, organisation eller koncern. 

API integration

I en digital plattform försöker man alltid sträva efter att ge så mycket information som möjligt och att utföra så lite arbete som det går. Med hjälp av integrationer kan information hämtas och lämnas för att delvis underlätta för parterna men också minimera eventuella fel och dubbelregistreringar där information som uppdateras kanske annars skulle ta längre tid. Med integration får man data på ett samlat ställe (master) och minskar felkällor och ökar struktur.

Meddelandetjänster

I takt med att du som användare arbetar med systemet och dess tjänster så skapas relationer mellan din information och andras. Det kan gälla en försäljning, diskussioner runt ett ärende, kommentarer på en blog, diskussioner mellan handlare, generalagenter och kund samt mycket mer. För att informera om att information ändrats eller på att du behöver uppmärksamma en åtgärd eller aktivitet så används flera tjänster för att hjälpa dig hålla reda på detta. 

Prenumerationer

Det går att ställa in många olika filter, inställningar, stil, påminnelser och mycket mer för dig som är inloggad användare. I denna sektion presenteras de olika varianter av prenumerationer eller bevakningar som du kan använda dig av och få en förståelse hur de fungerar och bäst skall användas för att ge dig största nyttan av de tjänster som är framtagna för att optimera din användning och närvaro på de digitala tjänsterna som vi tillhandahåller.

Företag

Som företag erbjuds en mängd digitala tjänster som underlättar vardagen, skapar ökad säkerhet, minskar kostnader och ledtider, ökar produktivitet och likaså skapar större och snabbare affärsmöjligheter. Under den korta period av årets månader så finns det mycket som kan förbättras, förenklas och effektiviseras. Ambitionen är att minska arbetsbelastningen med våra digitala tjänster för att öka värdet både för er och för kunden.

Changelog

De förändringar, förbättringar, buggrättningar eller andra former av saker som hanteras i systemet dokumenteras för att följas av de som vill. Syftet med changelog är att kunna se vad som gjorts sedan sist vilket många är intresserade av när tjänster tas fram, utvärderas eller förbättras så att så få som möjligt skall missa att ta del av den informationen i samband med användandet av de digitala tjänsterna.


Framtida tjänster skapas tillsammans

Det finns en mängd framtida tjänster som också planeras och diskuteras med handlare, tillverkare, reservdelsföretag, produktutvecklingsbolag, branschorganisationer, föreningar, ideella organisationer och mycket annat. I vissa fall skapas arbetsgrupper som är virtuella grupperingar för att tillsammans bestämma innehåll, struktur, syfte och mål med digitala tjänster eller rutiner på ett sådant sätt som gör att alla får ta del av de tjänster som erbjuds. För er som är intresserade att vara med i dessa arbetsgrupper, hör gärna av er till oss - kontaktuppgifter finns alltid nere till höger på hemsidan (syns dock inte i mobilt format).