Förändringar och uppgraderingar

Skapad 2 år sedan, uppdaterad 4 veckor sedan · Läst av 2 284

Vi arbetar ständigt med att förbättra mcparkens plattform, det är inte ovanligt att något görs varje dag för att antingen skapa nya funktioner eller hantera buggar och smärre förändringar eller önskemål från personer och handlare för att erbjuda en produkt som fungerar exemplariskt för alla. Här kan ni se en samling av de förändringar som görs löpande och detta är vad vi kallar vår Changelog.

Ofta presenteras nya funktioner och förändringar via olika medier, ibland via video, meddelande på tjänsten, mail eller via forum och blog, detta lite beroende på vad det är för typ av händelse eller funktion som det gäller. Så ni som är intresserade att följa vad som händer "under motorhuven" så kan ni läsa om detta här. Informationen uppdateras oftast i samband med en ny release men kan också komma lite mer slumpmässigt. Längst ner på sidan anges när senaste versionen släpptes.

Juni 2024

 • Ett första försök att använda Parallel. kommandot som gjorde att blocketfindupdateitems gick från 47 minuter till under minuten. 
 • Om en betalning för biljett gjorts och användarid blir 0, så rättas det automatiskt om man tittar på sidan för att kontrollera betalningar från stripe
 • En enhetlig rutin för att plocka ut fabrikat, modell och modellbeskrivning har gjorts för insert och update via hangfire
 • Ändrat så man tar bort flera annonser än tidigare då vi fångar en parameter till från Blocket, nämligen "hidden_by_user"
 • Om det skickas ett , i url så tolkar vi det som en 406:a istället för ett felmeddelande.
 • Justerat så loggningen tar ut det unika id som en viss sida refereras till, någon motor skickade med id som var "123," vilket vi rensade bort
 • Lagt till så i prisettiketter att man kan skicka ett meddelande till den person man ger bort biljetten till
 • Justerat video/bild sidan på framsidan då videon inte alltid hoppade igång. Det är nog läge att byta ut den koden så det blir bättre framöver. Nu visas en bild svagt i bakgrunden i alla fall om inte filmen startar. Det finns förbättringsförslag där
 • Utskrift av prisetiketter tog bara grundpriset, inte det ändrade priset. Fottas MC såg detta så vi ändrade på en gång
 • I toppmenyn för admin så visar vi nu växling av företag för mobil. samtidigt tar vi bort texten på företagsnamnet och ordet mode för att växla dark-mode.
 • I toppemnyn visas inte "tillbaka" knappen i mobilvy om vi står på "/default.aspx" 
 • Ändrat i registreringens fas 2 när man skapar konto så en dialogruta kommer upp om vi tappat sessionen. Har också använt viewstate med jsonsession ifall sessionen tappas och användaren tar för lång tid på sig vid registreringen. Har också utökat fel-loggningen ytterligare på sidan för att se om det finns fler hål att täppa till.
 • Har ändrat så menyn vecklar ut sig när man surfar till /profile 
 • Har justerat så man kan spara transponderid från klienten - tittar på signalr för att exponera informationen direkt för administratören vid incheckningen
 • Vid listning av stripe-betalningar kan man nu få indikation om en betalning har kommit in men inte matchar en biljett. Exempel är att betalningen godkändes och användaren inte ser biljetten. Klicka på varningen och godkänn länkningen så kommer användaren se biljetten. I bakgrunden så godkänner och länkar vi betalningen till den aktuella biljetten.
 • Skrivit om proceduren som gör att bara 1 unik post per rad visas även om kunden betalt flera gånger (delbetalning)
 • Nu kan man ändra inchecknings-status och samtidigt skriva kommentar gällande exempelvis om köparen inte kommer 
 • Det går nu att lägga till transponderinformation, både från administrationen men även från mcid appen för bokningen
 • Ändrat leads incomming och api för webhook som nu skickar in antalet mil istället för km på fordonet som är intresserad av att sälja sitt fordon
 • Nu visas i översta menyn för företag de funktioner som de aktivierat. Så varje funktion visas upp beroende på företagets aktiverade produkter. Detta visas och uppdateras när företaget köper och aktiverar en tjänst. När tjänsten upphör, försvinner också menyalternativet.
 • Nu kan en användare ställa in vilken ort och stad den bor i via sin profil
 • Ändrat i SQL-satsen så att biljetter räknar endast betalda biljetter, tidigare visades även vilka biljetter som var skapade men inte fullföljda betalningar på
 • Kontrollerade Mobilt BankID på användare som inte skapat konto via BankID - de hade ökat till antal, skissar på ny funktion där man på webben direkt kan se QR-koden att scanna vilket uppmanar bättre till att börja på det sättet istället för att först trycka på knappen för att visa QR-koden.
 • Du kanske också gillar - visar inte bild om det är video, rättat. Likaså står det privatperson från Lidingö vilket har ändrats till den som säljer istället

Maj 2024

 • Lagt till så man kan uppdatera hemadress med gata, postnummer, ort, kommun och stad via sin profil - detta främst för hantering av biljetter och personer som behöver kontaktas den vägen
 • Nu kan man också skapa presentkort genom att ange ett belopp som användaren kan köpa för. Det gör att man kan erbjuda tillgodo-kvitto vid flyttat event osv
 • Nytt fält för att visa hur mycket pengar man har tillgodo på sitt konto visas där man skapar rabattkoder etc
 • Ändringar på utskrift av prisettiketter har gjorts för att matcha önskemål från johansmc. När det står ”köp hemma” så döljs den texten. Står det förmedling som tillbehör så markerar vi ”ja” på den frågan
 • Nu går det att addera en "köpes" transaktion så att användare kan fråga efter saker som de vill köpa, något som inte gått att göra tidigare
 • Ny sida för att via biljetter visa transaktionerna från Stripe i produktion så att man inte behöver logga in på två ställen för att söka transaktioner
 • Adderar metadata för restpayment-transaktioner så att det listas rätt information även där
 • Klarna transaktionen identifierades inte så det har justerats på stripe-betalningsrapporten
 • Ny nyckel framtagen för att posta inlägg på facebook
 • Vid inhämtning av nya poster från Blocket så läser vi av vilken produktgrupp som angivits och använder det. Blocket använder bara 7 grupper medan vi har många mer, därför hamnar tyvärr många i övrigt-segmentet.
 • Massor av ändringar och justeringar främst på biljettfunktionerna (ett 30-tal ändringar)
 • Aktiverat change-tracking som egenskap på databasen för att sedan slå på det på tblMärke och tblProduct för att se om fulltextindex fungerar automatiskt via SSMS
 • Ändrat sidan för inloggning så att användaren antingen kan logga in med kontouppgifter eller använda QR-koden att scanna om det är webb, och automatiskt öppna bankid-appen om användaren använder mobiltelefonen. Den nya ändringen är en viktig del i nya policys som gäller för hantering av BankID så att användaren inte skall behöva ange sitt personnummer via ett formulär vilket vi uppdaterat nu.

April 2024

 • Sida för listning av alla handlare har fått fältet premiumhandlare samt om vi speglar annonser som komplement. Vi har också lagt till dialogrutor överst för att guida kunderna till fler sidor.
 • Som administratör kommer du nu använda stripes testlänk och inte prod för att kunna testa i produktionsläge
 • Gjort knapparna lite högre så de matchar en textrutas höjd på komponenten för filter av fordonstyper
 • Skickar ett meddelande till användaren om de kör inkognito i webbläsaren vid skapa konto. Det går inte att köra inkognito för då tappar vi sessionen på användaren. En ny sida incognito.aspx är skapad för detta
 • På Svensk E-identitet har vi skapat nya nycklar för att kunna genererar QR-koder vid skapa konto eller inloggning. Detta är en förberedelse för ny hantering med nya regler som gäller för 2024 och Mobilt BankID, dvs att man inte längre skall skriva in sitt personnummer utan endast scanna QR-koden för att minimera risk. Säker start kallas tjänsten, https://www.bankid.com/tekniska-uppdateringar/saker-start-blir-tvingande-fran-1-maj-2024
 • Nu har vi aktiverat tjänsten för att skicka påminnelse att det är dags att betala restbetalningar för de användare som väljer delbetalning. Datumet finns i fliken "Betalning" och texten under fliken "Meddelande". Bilden på mailet tas från eventet och skickas ut till de som inte betalt hela beloppet för det specifika eventet.
 • Byggt en första prototyp på https://foretag.mcparken.se som landningssida för företagen
 • Tittar på https://revealjs.com/ som ramverk
 • Skapat ny sida för de som surfar inkognito och skall skapa konto. Effekten blir att sessionsvariabler inte lagras och eftersom vi inte kan skicka med data i url så kan detta inte hanteras utan vi behöver göra en varningssida med förslag på lösning.
 • Lagt till så den som får en såld biljett får internmeddelande om detta
 • Skapat fält för att styra när påminnelse skall gå ut på att betala biljett för de som inte betalt fullt pris än utan bara delbetalning, samt intervall för påminnelser för detta
 • Lagt till summeringsrad på biljetter under event och biljetter för att användaren snabbt skall se summan av värde och utvecklingskurva vid försäljningen
 • Justerat procedure för att radera mail som inte tog ordentligt för vi jämförde null mot 0
 • Vi stänger av rutinen för icke inloggade användare gällande push notiser med signalR. Den behövs ändå inte eftersom vi inte har någon användare att skicka informationen till
 • Biljett och rabattkod validerades fel mellan små och stora bokstäver
 • Nu kan man för mcid förutom scanna också skjuta qr-koden eller skriva in personnummer ifall något skulle sluta fungera eller om man använder en extern hand-scanner. Kunden behöver fortsatt signera avtalet när det skickas
 • Köpt in en handscanner som kan läsa QR-kod och EAN-kod till datorn
 • Ändrat i tjänsten för biljetter och biljettrapporten så att man kan se hur många platser det finns, hur många som är sålda samt sålt-procent för att se när man når break even
 • Lagt till administration för att kunna skriva påminnelsetext för delbetalande användare samt job som körs ett specifikt datum som kan ställas in på eventet.
 • Registrerat om mcID som hade gått ut som domännamn.
 • När användaren har beställt ett event så skickas nu ett mail innehållande information som eventansvarig lägger upp. Om de inte har angivit någon text så kommer det inte heller att skickas något meddelande. I slutet visas en knapp till mcID. 
 • Lade in knapp på annonser för att räkna ut fraktkostnad på fordonet, i samarbete med packbud.se. Skickar med avsändaradresser för att underlätta för kunden
 • Språkändringen gjorde att en . lades till på priserna i ticket. det orsakade fel vid betalningen, vi satte css notranslate där men det bör ändras och istället ta bort ev . och , när datat tas emot via ashx-filen
 • Lagt till i biljettsystemet så att man kan maila ut ett visst datum och påminna användare till de som inte betalt hela beloppet måste göra det.
 • Lagt till textfält för editering av tack-meddelande vid betalning samt påminnelse-meddelande vid restbetalning
 • Ändrat struktur på biljett-editeringen så att det är flikar som delar upp all information då det börjar bli mycket information som går att ställa in på en biljett / event

Mars 2024

 • Lagt till så man kan skriva ett dokument med instruktioner etc på varje biljett som skapas. Denna informationen visas tillsammans med biljetten via mcid.
 • Justerat designen på newsletter-sidan så varje pressrelease har en ram runt texten likt andra pressrelease-sajter
 • Det går nu att sortera biljetternas individuella position för poster som kan beställas och väljas. I editeringsläget kan du dra ett objekt upp eller ner så ändras sorteringen. Du behöver inte trycka spara om du bara sorterar, det sparas i bakgrunden.
 • Implementerade infinite scroll på annons-sidan så att användaren kan fortsätta att scrolla för att se mer information som läses in automatiskt tills annonserna är slut i urvalet
 • Det går att skapa en biljett som inte är kopplad till en anläggning eller plats genom att markera checkbox "ingår inte i någon anläggning eller plats". Då tas mandatory-fälten bort för de tvingande fälten.
 • Nu kan man också söka på exempelvis en eller flera städer som annonserna finns. Vi har rättat upp över 7000 annonser med rätt region. Vi har också lagt till så man kan söka på kubik. Något som är intressant, men många annonser har 0 cc vilket ger mer träffar än vad som borde vara om användaren inte aktivt ökar från 0 till 1 etc. Alla fordon utan registreringsnr är exempelvis 0 automatiskt.
 • Kompletterat filtersökningen med nya saker att filtrera på. Nu kan du filtrera på om regnr finns eller inte, du kan titta på endast prishöjd eller prissänkta. Du kan titta på endast privata annonser eller företagsannonser och du kan titta på annonser som finns inom vissa regioner i landet
 • Nollställer paging till första sidan i filter.aspx om vi växlar mellan kategorier för att inte visa fel sida
 • Lanserar en första onboarding-film för användaren som visas på startsidan när de besöker sajten första gången. därefter var 30:e dag men skall byggas om så det händer när det kommer en ny film istället lite senare
 • Byggt om paging-filtret samt css-styles på filter-sidan, samtidigt fixat så paging fungerar rätt då det dubbelpostades. preventdefault löste problemet
 • Ändrat så man på filtersidan kan skicka in en parameter, /filter?typ=3 vilket markerar kategorin samt listar de posterna. Länkarna på framsidan är utbytta för att matcha /filter istället för den tidigare filtersidan (som fortfarande används av handlarnas externa sidor)
 • Stänger av funktioner för användare som inte är knuten till företag så att de inte skall kunna köpa/prenumerera på tjänster utan att vara knuten till en eller flera handlare
 • Justerat filtersidan med lite smarta funktioner samt säkerställt att filtret fungerar bra och effektivt för användaren. Vi har också vid klick på annons också valt att öppna annonsen i en separat flik. Det innebär att man dels har kvar annonsen, dels att översiktssidan också är intakt så man kan fortsätta scrolla vidare på de annonser som man tittar på.
 • Hanterar så att vid uppsättning av en biljettbokning så kan man välja vilka betalmedel som skall tillåtas med checkboxar. Detta innebär att beroende på vad man tillåter på stripe dashboard så kan de också aktiveras för varje event som sätts upp.
 • Tog bort att man på ticket väljer betalsätt, då det nu hanteras direkt via stripe (kort, swish, klarna) erbjuds. där kort innefattar apple-pay och google-pay om det är aktiverat på stripe dashboard
 • Vid betalning på stripe-sidan så kan man nu också se varje post som ingår i betalningen samt om det är olika moms %-satser som tillkommer
 • Vid betalningen dras också eventuell kostnad bort för rabatten som dras av på själva huvudbokningsposten och skrivs som en kommentar att dragningen har gjorts 
 • Adderat skeleton på filter.aspx sidan för att visa att sidan håller på att laddas upp med information. Detta gör många andra sajter så det tyckte jag skulle behövas även här då det kan ta någon sekund i vissa fall att ladda upp datat
 • Justerade så hela stripe-anropen gjordes om och man skickar med companyid så att man får rätt stripenyckel beroende på vilket företag det är som använder tjänsten
 • Justerat så redigering av artikel också kan göras av rollen lokal admin

Februari 2024

 • Vi kompletterar scroll-listan så att om man anger # i sökväg så skapas istället bara klass-namn och data-id som man kan fånga för att navigera mellan kategorier
 • Vid uppdatering av registreringsnummer så fyller vi inte in mätarställning, om vi tidigare fått in ett värde där så använder vi det 
 • Lanserar den första varianten av det nya filtret av fordonssökning för utvärdering
 • Byter design på oinloggad leads som skickas till företags-epostadressen (sälj) som är ev anslutet till företaget
 • Skickar nu vid en oinloggad leads även ett presentationsmail för att berätta om oss och be de bli medlem för att kunna ta del av fler tjänster
 • Omskrivning så flera prisettiketter skrivs ut genom att generera en pdf-stream istället vilket gör att alla olika skrivare borde få lättare att skriva ut
 • Justerat form-storleken vilket gör att du som användare kommer kunna se mer information på skärmen om du har bredare sida. Vi har också specialjusterat för ipad pro så att så mycket av sidan som möjligt visas
 • Implementerat en ny tjänst för att generera leads till en xml-fil som kan läsas in av biluppgifter.se - denna är justerad så att användaren själv bestämmer vilka annonstyper som skall ställas in och exponeras
 • Justerat undermenyn för företag så den blir bättre alignad med ovanstående varukorg
 • Justerat växling av menyn för de som har flera företag kopplade till sig
 • Justerat 500-sidan för att förbättra informationen för användaren och skicka mer detaljer i felloggen
 • Lagt till inställningar för att kunna skicka IBAN-kod om företaget skall ta emot betaltransaktioner
 • Uppdaterat systemdokumentationen så att det går att sortera bättre, byta visningsalternativ, exponera logotyper, se om det finns underkategorier samt redigera namn på subkategorier
 • Ändrat så dokumentationens url:er är förenklade för sec, segment och undersegment vilket gör taggarna renare
 • Justerat toppmenyn när man växlar mellan företag i det fall man är ansluten till flera företag
 • Skapat en sida för att redigera vilka segment som skall listas ut till biluppgifter.se
 • Byggt om motorn som skapar xml-fil så att användaren kan välja vilka segment av annonser som skall läggas ut
 • Byggt in så en xmlfil innehållande företagets annonser som är aktiva skapas för inläsning varje timma till biluppgifter.se att generera leads
 • Ändrat så produktsidan kan ta emot 2 parametrar, ex https://mcparken.se/product/52798/utmnamn där biluppgifter lagras i databasen product.statistics med en utm-tagg
 • Bytt mail-mall för de som markerar att de är intresserad av att bli kontaktad av en säljare
 • Nu kan man också söka på årsmodell när man listar gamla hojar och vad de har haft för utgångspris. Detta görs genom att efter sökordet ange , 2020 för exempelvis årsmodell 2020
 • Vi har ändrat så i tickets så kommer det inte att stå hur många biljetter som finns kvar, utan vi anger bara +10 st där det förekommer över 10. Om det är färre så står antalet i klartext
 • Bytt ut inhämtning av fordonsdata via API från biluppgifter.se, vår nya samarbetspartner gällande fordonsdata
 • Ändrat regex för att kunna hitta fler varianter på stavning på regnr: för att hitta aktuellt registreringsnummer i fritext
 • Implementerat i smtpmail att det går att skicka bilaga
 • Justerat mail-mallen för att få den bättre och tydligare. Uppdaterat upplösning på logotyperna
 • Ombyggnation och design för hantering för avtalssignering
 • Tagit bort rutinen som kollar mailservern - denna får vi starta om senare ifall det behövs
 • Implementerat val av företag om man är ansluten till flera företag
 • Prenumeration av tjänster sker nu helt digitalt via kundens portal
 • Lösning att mobilt BankID öppnar Bankid-appen på android telefoner vilket underlättat att konto skapas korrekt

Januari 2024

 • Lagt till 4 språk för översättning, främst baltiska länder då fler och fler utomlands uppmärksammar mcparkens tjänster.
 • Omskrivning av logik för att skapa rabattkoder med olika variationer. Vi har nu 5 variationer och möjligheter för kunden att skapa olika tjänster, både för hela företaget, per event eller per individ.
 • Komplett system för att hantera prenumeration på tjänster med tillhörande automatisk månadsbetalning via kreditkort
 • Implementation av biluppgifter.se API tack vare sponsorskap
 • Implementation av leadshantering från biluppgifter.se till handlare
 • Lansering av biljetthantering för företag som vill använda en smidig tjänst för försäljning, betalning och teknik för checkin av kunder på plats vid event
 • Ny meny via mina sidor för enklare managering, hantering och högre flexibilitet samt mindre kod som postas till klienten
 • Omskrivning av logik för mcID rutiner vilket gör app-ux mycket smidigare och bättre för klienten
 • Omskrivning av kod för hantering med Mobilt BankID för användare som haft problem med Android-telefoner