Annons
582 291 visningar · Publicerad 5 år sedan

Trafikverket släpper rapport om hur fort mc-förare kör

Publicerad av:
Pelle Johansson
0 0 0
Trafikverket har nyligen presenterat en rapport som behandlar hastighetsmätningar av motorcyklar under 2019. Resultatet – hastighetsindex- säger egentligen inget mer än att det inte går att uttyda några förändringar jämfört med tidigare år. SMC har studerat rapporten noga eftersom motorcyklisternas hastighetsöverträdelser lyfts i olika sammanhang. Rapporten visar att Trafikverket inte mätt hastigheten hos personbilar och motorcyklar på samma platser, med olika mätmetoder och olika tidsintervall. Då går det inte att dra några slutsatser anser SMC.
Trafikverket har nyligen presenterat en rapport som behandlar hastighetsmätningar av motorcyklar under 2019. Resultatet – hastighetsindex- säger egentligen inget mer än att det inte går att uttyda några förändringar jämfört med tidigare år.

SMC har studerat rapporten noga eftersom motorcyklisternas hastighetsöverträdelser lyfts i olika sammanhang. Rapporten visar att Trafikverket inte mätt hastigheten hos personbilar och motorcyklar på samma platser. Det framgår inte heller av rapporten vilka hastighetsgränser det är på vägarna där motorcyklister respektive bilister mätts.

2012 och 2016 gjorde Trafikverket mätningar som jämförde hastigheten hos bilar, lastbilar och motorcyklar på statliga vägar med olika hastighetsgränser. Den visade bland annat att MC-förare är sämst på att hålla hastigheten på 70-vägar men allra bäst på mötesfria- och motorvägar. Vilka vägar som mätningarna gjorts på har därför stor betydelse för resultatet – både för motorcyklar och för bilar.

Hastighetindex för MC görs på platser där många motorcyklar kört tidigare. Trafikverkets antagande är att eftersom man får med viktiga MC-vägar så bör förhållandet vara ungefär detsamma hela det statliga vägnätet. Totalt har 15 600 motorcyklar mätts på 209 platser och varje mätning gjordes under ett dygn. Hastighetsindex för personbilar görs på ett helt annat sätt. Det baseras på mätningar vid 83 fasta mätplatser och mätningarna görs alla dagar dygnet runt maj-september. Totalt har man mätt knappt 10 miljoner personbilar under 2019. SMC har frågat Trafikverket varför man inte mäter MC och bil på samma platser för att få ett rättvist resultat om man vill jämföra resultaten. Svaret är att det är kostsamt, att det inte går att särskilja bil och MC på de fasta mätplatserna samt att man vill mäta hastigheten där man räknar med att det kör motorcyklar.

Om man har mätningar med endast en dag för MC får man ett resultat som kan ha stor felmarginal. Under en semesterdag med bra väder och en intressant MC-aktivitet i närområdet kan man räkna med att flera sporthojsgrupper är ute och kör. Denna grupp håller högre hastigheter än övriga kollektivet vilket kan påverka resultatet. Å andra sidan får mätningar en regnig dag ett resultat som visar hastigheter som understiger hur man annars kör, säger Jesper Christensen, SMC.

SMC anser att det inte går att dra några slutsatser från mätningarna som handlar om jämförelse mellan olika fordon som mäts vid olika tidpunkter på helt olika platser. Det enda som går att konstatera är att mätningarna visar två helt olika förhållanden som inte bör jämföras i samma tabell och rapport.

En mer sanningsenlig rapport skulle redovisa vad de klarar att mäta, allt annat är rena gissningar. Undersökningen verkar inte vara fullständigt och ärligt redovisad, säger Michael Fored, SMC-medlem och lektor vid Karolinska Institutet. Michael publicerade 2013 en studie av alla svenska MC-ägare med behörighet att köra MC och jämförde med bland annat skaderisk.

Här är länk till rapporten https://www.svmc.se/smc_filer/SMC%20centralt/Trafik%20och%20politik%202020/Rapport_01v1.0_Resultatrapport_MC20191.pdf

Detta inlägg är kopierat från https://www.svmc.se/smc/Nyheter/Vad-sager-egentligen-hastighetsmatningar/