Välkommen

Med detta dokument intygar du att som sökande av tillfälligt Svemo mediapass har tagit del av dokumentet för Svemo information och regler angående ackreditering för media på Svemo nationella tävlingar och arrangemang. Du åtar dig att följa dessa och av respektive arrangör givna anvisningar på tävlingsplatsen. Tillfällig ansökan skall skickas till arrangören senast 8 dagar före aktuell tävling.

Obs! Endast demo

Vilka grenar gäller ansökan
Bana
1.1
1.2
1.3
Vinter
2.1
2.2
2.3
Terräng
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Övriga kommentarer
Information!

Tillfälligt mediapass och väst (om det används) avhämtas i Race office alternativt media center på tävlingsplatsen. Glöm inte att lånad väst skall återlämnas till arrangören när tävlingen är slut.