Publicerade annonser per månad

Baserat på 3 senaste åren

2020 2021 2022

Annonser och försäljningsdagar

Totalt antal annonser och snittförsäljningsdagar

Annonser Försäljningsdagar