Identifierade fel och önskemål

Skapad 4 år sedan, uppdaterad 2 år sedan · Läst av 978

Här är en sammanställning över saker som inte han har gjort, upptäckts eller ska åtgärdas vid behov

  • I blog kan man inte söka, tjänsten är inte implementerad där än